مبحث بسیار خوبی برای مقاله دادن هست.
بسیار کاربردی در صنایع هوا فضا.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]