به همت اتحادیه شرکتهای ویدئو رسانه ایران از ابتدای تیرماه امسال اجرای طرح بزرگ تابستانی مبارزه با عرضه کپی غیر مجاز محصولات سینمایی متعلق به شرکتها و موسسات ویدئو رسانه آغاز می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، در پاسخ به درخواست های مکرر موسسات و شرکتهای ویدئو رسانه از این تشکل صنفی برای احقاق حقوق این موسسات در مقابل عرضه کپی غیرمجاز محصولات سینمایی، مقدمات عملیاتی شدن طرح بزرگ تابستانی مبارزه با کپی غیر مجاز توسط اتحادیه شرکتهای ویدئو رسانه با هماهنگی تهیه کنندگان آثار سینمایی و تشکل های صنفی مرتبط در دستور کار قرار گرفت و از ابتدای تیرماه امسال، طرح مذکور وارد فاز اجرایی شد.

در فاز اول این طرح که در استان تهران در حال اجراست، جمعی از کارشناسان حوزه نمایش خانگی که به عنوان بازرس نامحسوس با اتحادیه شرکتهای ویدئو رسانه ایران همکاری می کنند از مراکز عرضه و توزیع آثار سینمایی متعلق به موسسات ویدئو رسانه بازرسی به عمل آورده و در صورت مشاهده هر گونه تخلف در آن مرکز عرضه برای بار نخست نسبت به تذکر شفاهی و کتبی به مرکز یاد شده اقدام و در صورت تکرار تخلف، مراتب از طریق تیم وکلای حقوقی اتحادیه شرکتهای ویدئو رسانه ایران در مراجع و محاکم صالحه قضایی طرح دعوی و پیگیری خواهد شد تا نسبت به صیانت و حفاظت از حقوق مادی و معنوی صاحبان و مالکان آثار موجود در شبکه نمایش اقدام شود.

در حال حاضر سالانه بیش از 500 میلیون نسخه کپی غیر مجاز از محصولات مختلف سینمایی و تلویزیونی به وسیله شبکه های غیر قانونی و سوداگران، کپی و در نقاط مختلف کشور عرضه و توزیع می شود که سالانه رقمی معادل 350 تا 400 میلیارد تومان را عاید شبکه های غیر مجاز و کپی کاران می کند.

فاز دوم طرح مبارزه با کپی غیر مجاز محصولات سینمایی شبکه نمایش خانگی به زودی در سطح استانهای کشور عملیاتی می شود که اخبار آن به زودی به اطلاع عموم خواهد رسید.