به گزارش خبرنگار مهر، زمین لرزه ای با شدت ۴.۴ ریشتر راس ساعت ۰۴:۴۷ دقیقه صبح شهر زرنق

از توابع شهرستان هریس را تکان داد که باعث وحشت مردم هریس، تبریز و شهرهای اطراف شد.


بنا به اعلام موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در عرض جغرافیایی ۳۸.۰۸۸ درجه و طول جغرافیایی ۴۷.۰۴۹درجه رخ داد.


همچنین عمق زمین لرزه گفته شده در ۸کیلومتری از سطح زمین گزارش شده است.


بنا به گفته مسئولین تاکنون گزارشی از خسارات مالی و تلفات جانی احتمالی این زمین لرزه، مخابره نشده است.


گفتنی است تنها به فاصله دو دقیقه بعد از این زلزله،زمین لرزه دیگری با شدت۳.۱ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین شهر كلوانق،هریس را نیز لرزاند.