کوتاه ترین پرواز جهان مابین دو جزیره وستری و پاپا وستری در شمال کشور اسکاتلند انجام می شود که تنها 2.7 کیلومتری از یکدیگر فاصله دارند و مدت پرواز آن تنها 2 دقیقه است.

قیمت این پرواز که توسط شرکت لانگ ایر صورت می گیرد چیزی در حدود 30 دلار است که در صورت مساعد بودن وضعیت جوی، مدت پرواز به 47 ثانیه تقلیل می یابد.