كمك‌هاي اوليه


كمك به فرد مبتلا به آسمفرض كنيد در داخل يك فروشگاه مواد آرايشي كه تهويه مناسبي ندارد و بوي عطر و ادكلن در آن پراكنده است، در حال خريد هستيد. ناگهان فردي را مي‌بينيد كه به سختي تنفس مي‌كند و رنگ پوست او متمايل به آبي شده و صدايي سوت‌مانند از او خارج مي‌شود. در اين زمان بهترين اقدام چيست؟
فردي با اين علائم به احتمال زياد دچار حمله آسم شده است. آسم ناشي از تنگي و ملتهب شدن راه‌هاي هوايي بوده و منجر به اشكال تنفسي خصوصا در زمان بازدم مي‌شود. خس‌خس سينه يا صداي ويز مانند كه در بيماران آسمي شنيده مي‌شود، صدايي با فركانس زياد و سوت مانند است كه به دليل خروج هوا توام با فشار از راه‌هاي هوايي تنگ ايجاد مي‌شود. البته خوب است بدانيد كه هر صداي خس‌خس يا سوت مانندي نشان‌دهنده آسم نيست. معمولا عواملي هستند كه براي افراد سالم هيچ مشكلي ايجاد نمي‌كنند، ولي فرد مبتلا به آسم را تحريك مي‌كنند. اين محرك‌ها اكثر شوينده‌ها، عطر و ادكلن، دود سيگار، بوي رنگ، گرده گل، پر حيوانات يا برخي فعاليت‌‌ها يا تمرينات ورزشي هستند كه سبب بروز حملات آسم در افراد مبتلا مي‌شوند.
فرد دچار حمله آسمي توانايي در صحبت كردن ندارد. تنفس او هنگام بازدم بسيار مشكل و با هر تنفس پره‌هاي بيني او گشاد مي‌شود. صداي سوت يا ويز هنگام تنفس از ريه وي به گوش مي‌رسد. رفتار عصبي، هيجاني و دلهره‌آور در او ديده مي‌شود و در حملات آسماتيك شديد مصدوم دچار سيانوز مي‌شود يعني رنگ پوست به دليل كمبود اكسيژن آبي و كبود مي‌شود.
چه بايد كرد؟
بيماران مبتلا به آسم بيهوش نمي‌شوند. به بيمار كمك كنيد تا در وضعيتي كه تنفس راحت دارد قرار بگيرد. معمولا بهترين وضعيت راست نشستن است.
- بيمار را آرام كنيد و خود نيز آرام باشيد.
- از مصدوم بپرسيد كه از داروهاي آسم مصرف مي‌كند يا خير. در صورت مصرف به او كمك كنيد تا از اين داروها كه اغلب به شكل اسپري‌هاي استنشاقي هستند و معمولا آن را به همراه دارند، استفاده كنند.
- بيمار را از محيطي كه محرك‌هاي آسم و انواع بوها در آن منتشر است، دور كنيد.
- با بيماران آسمي خلاصه و مختصر صحبت كنيد، چراكه آنها براي تنفس، مدام در حال تقلا هستند.
- هرگز به بيماران آسمي آسپيرين ندهيد.
- اگر بيمار با مصرف داروهايش بهبود نيافت يا حمله آسمي او شديدتر شد خيلي فوري با 115 تماس بگيريد و به دنبال فوريت‌هاي پزشكي باشيد.
توجه
گرده‌افشاني در فصل بهار تا حدود زيادي موجب تحريك و بروز حملات آسم در مبتلايان مي‌شود. ساعت 10 تا 12 صبح و 4 تا 6 عصر اوج گرده‌افشاني گياهان است. بنابراين بهتر است در اين ساعات وارد فضاي باز نشويد و در ضمن از نگهداري گلدان و گياهان آپارتماني در منزل بپرهيزيد و از كارهايي چون باغباني و چمن‌زني دوري كنيد.