جزوه درسی شامل درسنامه ، نکات تستی مهم ، آموزش مباحث درسی ، مسائل و تستهای مربوط با پاسخ تشریحی است که توسط انتشارات نشر الگو تهیه شده است.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]