کلانه یک نوع نان محلی است که بین مردم کردستان بسیار رایج است.
این نان با پیازچه، پیچک ، خمیر نان و روغن حیوانی درست میشود. به این ترتیب که سبزیها را خورد کرده و روی یک طرف از خمیر نانی که آماده کرده اند ریخته و روی ساج نانوایی میگذارند تا آماده شود. البته این کار را میتوان در منزل با یک ماهی تابه انجام داد.
پس از آماده شدن رویش را با روغن محلی چرب کرده و میل بفرمایید.