تام تام (گنگ):
عبارت است از یک یا چند قرص بزرگ مسی- مانند سینی های غذا که هر یک از پایه معینی آویزان است.
تام تام را به میله چوبی شبیه به آنچه برای طبل بزرگ به کار می رود، می نوازد. صدای آن بسیار با قدرت و نافذ است و کم و بیش ایجاد رعب و وحشت می کند.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]