گویرو (guiro)
گویرو به گونه سنتی،از کدو تنبل ساخته شده است که شالوده آن به کوبا-مرکز سبک سان بر می گردد.جنس گویرو از کدوهاست ،اما در بیشتر موارد از پلاستیک و گاهی از فلز ساخته می شوند.این ساز با صدای ویژه و خراش مانند خود،در بیشتر موسیقی های امروزی بکار گرفته می شود.

منبع: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]