وضوح تصاویر سه بعدی با ویدئو پروژکتورهای pt-rz470- pt-rz370شما می توانید تصاویر3 بعدی خود را با کیفیت بسیار عالی با ویدئوپروژکتورهای سری PT-RZ470- PT-RZ370همراه با عینک های مخصوص مشاهد ه نمایید. منبع نور SOLID SHINEموجب نمایش طیف گستردهای از رنگها می گردد. وجود سیستم ضد گرد و غبار و سیستم خنک کننده موجب افزایش بهره وری این پروژکتورهای 11کیلوگرمی گشته است .


منبع: pfrnco.com